กล๊าสโค๊ตสีขาวพิเศษ 
ความหนา 6 มม.

กราฟฟิก
ความหนา 5, 6 มม.

กราฟฟิกเคลือบเงาดำ
ความหนา 5, 6 มม.

เงาทองพ่นเส้นสีทอง
ความหนา 5 มม.

เงาชาพ่นเส้นสีทอง
ความหนา 5 มม.

เงาดำพ่นเส้นสีทอง
ความหนา 5 มม.

งานประกอบ
ความหนา 5, 6 มม.

หัวโค้ง

พ่นดำด้านเงา
ความหนา 3, 5, 6 มม.

พ่นฝ้าด้านหลังปรอท
ความหนา 3, 5, 6 มม.

เจียรริม

เจียรปรี

Specialty