กรีนกราซ 
รหัส 038

กรีน 
รหัส 022

แทนเจอร์รีนออเรนจ์
รหัส 007

เรด
รหัส 036

เยโล่คัสตาร์ด
รหัส 033

เยโล่
รหัส 019

ลีฟกรีน 
รหัส 004

ลามกรีน 
รหัส 003

 ออเรนจ์
รหัส 008

พิงค์
รหัส 005

ไลท์พิงค์
รหัส 031

โกลด์
รหัส 027

บรอสโกลด์
รหัส 029

กรีนบลู
รหัส 012

ไลท์บลู
รหัส 011

ฟรอส์กรีนไวท์
รหัส 020

กรีนไวท์
รหัส 024

ฟรอสไวท์
รหัส 002

ไลท์เกรย์
รหัส 034

เกรย์
รหัส 018

คลูบลู
รหัส 000

สกายบลู
รหัส 013

ซิวเวอร์ไลท์
รหัส 028

ไลท์ไวท์
รหัส 026

เยโล่โกลด์
รหัส 032

คลูเกรย์
รหัส 035

โอเชียนบลู
รหัส 014

ดาร์คบลู
รหัส 037

ไวท์
รหัส 001

ดีปไวท์
รหัส 023

แบล็กค์
รหัส 017

ดีปบราวน์
รหัส 016

Glass Coat

กลาสโค้ต กระจกใสที่เอามาเคลือบสีทั้งแผ่น สามารถนำตัวอย่างสีหรือเทียบสีจากสี TOA ได้
*หมายเหตุ ความหนาสามารถทำได้ตั้งแต่ 3-12 มม. ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด 5-6 มม.