เงาทองแดง 
ความหนา 5  มม.

เงาแดง
รหัส Wine Red
ความหนา 5 มม.

เงาเหลือง
ความหนา 5 มม.

เงาฟ้า 
ความหนา 5  มม.

เงาทอง 
ความหนา 5, 6 มม.

เงาชมพู
ความหนา 5 มม.

เงาชา 
ความหนา 5, 6 มม.

เงาดำ
ความหนา 5, 6 มม.

เงา
ความหนา 3, 5, 6 มม.

กระจกเงาโบราณ TPMM006
ความหนา 5 มม.

กระจกเงาโบราณ TPMM007
ความหนา 5 มม.

กระจกเงา

กระจกประเภทเงาจะสามารถนำมาทำเป็น

  • กระจกแกะลาย
  • กระจกพ่นทราย
  • กระจกซาติน