กระจกฝ้า 
ความหนา 3, 5 มม.

กระจกลายผ้า 
ความหนา 5 มม.

กระจกลอนแก้ว / กระจกลูกฝูก
ความหนา 5 มม.

กระจกชาดำ
ความหนา 5, 6, 10 มม.

กระจกชาทอง 
ความหนา 6 มม.

กระจกลายดอกพิกุล
รหัส ขาว
ความหนา 3 มม.

กระจกลายดอกพิกุล
รหัส น้ำเงิน
ความหนา 3 มม.

กระจกลายดอกพิกุล
รหัส เหลือง
ความหนา 3 มม.

กระจกเสริมลวดขุ่น
ความหนา 6 มม.

กระจกลายเสริมลวดใส 
ความหนา 6 มม.

กระจก Reflextive 
ความหนา 5 มม.

กระจก Reflextive 
ความหนา 5 มม.

กระจกอื่นๆ