กระจกลามิเนต

กระจกนิรภัย

กระจกเทมเปอร์ สามารถนำกระจกประเภทใส กระจกชาดำ และกระจกชาทอง มาอบเป็นกระจกเทมเปอร์ได้ กระจกที่อบเทมเปอร์จะมีความแข็งแรงขึ้นและเวลาแตก จะแตกออกเป็นเม็ดข้าวโพด ไม่แตกเป็นชิ้นๆ

กระจกลามิเนต คือ การนำเอากระจก 2 แผ่นมาประกบกัน โดยที่ตรงกลางจะมีฟิล์มเป็นตัวยึดกระจกทั้ง 2 แผ่นไว้ เวลากระจกแตก กระจกจะไม่กระจายออก และกระจกจะติดอยู่กับฟิล์ม

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต คือ การนำกระจกลามิเนตไปอบเทมเปอร์ จะมีความแข็งแกรงมากขึ้น เวลากระจกแตก จะแตกออกเป็นเม็ดข้าวโพดแต่จะติดอยู่กับฟิล์มที่ยึดกับกระจก