ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สร้างสีสันในรูปแบบต่างๆ บนกระจกเคลือบสี (Glass coat) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการนำมาใช้ตกแต่งผนังภายในบ้านหรือแม้กระทั่งนำมาตกแต่งผนังด้านหลังเคาน์เตอร์กระจกเคลือบสีพ่นฝ้าภายใต้คอนเซ็ปท์โลโก้และสีในแบบเฉพาะของธนาคารกรุงไทย(KTB) ซึ่งเป็นผลงานอีก 1 ชิ้นที่โดดเด่นของ วี .เจ. ที่รังสรรค์ตามแบบดีไซน์ของลูกค้า